Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Dotace bez starostí s.r.o., se sídlem Vrchlického 678/19, 500 02 Hradec Králové, IČ: 07585535, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 42672 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
     - jméno a příjmení
     - název společnosti
     - email
     - telefonní číslo


2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a email je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem spolupráce při poradenství, zpracování žádosti či administrace v oblasti dotací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:     
     a) Poskytovatel softwaru Google
     b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
     - vzít souhlas kdykoliv zpět,
     - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
     - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
     - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
     - na přenositelnost údajů,
     - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.