Dotace pro
firmy

S čím Vám můžeme pomoct?

Fotovoltaické panely
Úspory energie
Digitální podnik

Fotovoltaické panely

Na co lze žádat dotaci
 • Pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.,
 • stavební práce, dodávky a služby,
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).
Kdo může dotaci získat
 • Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.
Forma a výše podpory
 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 45 - 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.
 • Podpora je poskytována ex-post - tedy po realizaci projektu.
Hlavní podmínky dotace
 • Podpořeny budou projekty do 1 MW.
 • Musí se jednat o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách.
 • Pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Získanou elektřinu nemusíte využívat jen pro vlastní spotřebu.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován

Úspora energie

Dotační projekt musí v prvé řadě navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě. Zároveň při tom musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie. Obojí je poté třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu.

Pro získání dotace je třeba
 • projekt realizovat mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může),
 • navrhnout investice tak, aby firmě přinesly reálnou úsporu energie,
 • připravit kvalitně sepsaný projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku.
Kdo může dotaci získat
 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor,
 • zemědělství, těžba a dobývání,
 • výroby a rozvody energie,
 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály, muzea apod.),
 • zásobování vodou,
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví,
 • velkoobchod a maloobchod,
 • informační a komunikační činnosti,
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa),
 • vědecké a technické činnosti,
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání),
 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (knihovny, archivy, muzea aj. kulturní zařízení).
Na co lze žádat dotaci
 • výměna energeticky neefektivních strojů - obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie - fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky.
Výše dotace

Dotace na úspory energie můžete čerpat v rozmezí 0,5 - 200 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu:

 • malý podnik (<49 lidí) – 50 % z vynaložených výdajů,
 • střední podnik (50–249 lidí) – 40 % z vynaložených výdajů,
 • velký podnik (>250 lidí) – 30 % z vynaložených výdajů.

Digitální podnik

Na co lze žádat dotaci
 • Pořízení logistických a skladových technologií o automatizace skladu i včetně chytrého vysokozdvižného vozíku, pořízení úklidových robotů nebo strojů pro přepravu zboží, o sledování stavu zakázek.
 • Zvýšení vnitropodnikové konektivity o vlastní síť LAN včetně pořízení nebo posílení serverovny i sofistikovanějšího dohledového systému o výpočetní technika a chytré mobilní telefony (pouze jako doplňkové položky, nelze nakoupit jen toto), o docházkový systém (čtečky, rámy atp.), o zařízení pro distanční přístup (LTE a 5G modemy, switche, routery, headsety, šifrovací klíče, VPN aj.).
 • Pořízení Manažerského informačního systému nebo jiného komplexního software o řídicí systém, který bude kompatibilní se všemi současnými informačními systémy žadatele a bude moci dále, i sám, zpracovávat a vyhodnocovat sbíraná data, o prvky SmartHome, měřící zařízení s možností aktivní regulace spotřeby (čidla) atp., o systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI) nebo s rozšířenou realitou (VR).
 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti o kompletní zpracování bezpečnostního auditu externí firmou o a zásadní změny v IT/ICT bezpečnostní politice včetně pořízení vhodného HW, SW (Firewall, server, ...). Pořízení SW s omezenou funkcionalitou o účetní SW, licence MS Office, cloudové služby...
Kdo může dotaci získat
 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.
 • Míra podpory bude nastavena v rozmezí od 20 až 60 % dle velikosti podniku.

Termín vyhlášení: červen 2022

Zanechte nám kontakt, a my Vám dáme co nejdříve vědět