Dotace pro
obce

Výzva 37

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách.
 • Využijte podpory na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Zateplení, modernizaci osvětlení, fotovoltaiku, zelenou střechu, systémy na zachytávání srážkové vody nebo dobíjecí stanice pro elektromobily. Lze uplatnit i na zavedení energetického managementu.
 • Výzva je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královehradecký, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj.
Kdo může dotaci získat
 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
Základní informace o výzvě:
 • Příjem žádostí od 3.4.2023. Ukončení příjmu žádostí do 1.3. 2024.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.
 • Výše podpory: Až 80 % způsobilých výdajů. Odvíjí se od jednotkových nákladů a liší se dle typu opatření, rozsahu renovace a technické kvality.

Výzva 38

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách.
 • Využijte podpory na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Zateplení, modernizaci osvětlení, fotovoltaiku, zelenou střechu, systémy na zachytávání srážkové vody nebo dobíjecí stanice pro elektromobily. Lze uplatnit i na zavedení energetického managementu.
 • Výzva je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský a kraj Vysočina.
Kdo může o dotaci žádat?
 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
Základní informace o výzvě:
 • Příjem žádostí od 3.4.2023. Ukončení příjmu žádostí do 1.3. 2024.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.
 • Výše podpory: Až 80 % způsobilých výdajů. Odvíjí se od jednotkových nákladů a liší se dle typu opatření, rozsahu renovace a technické kvality.

ENERGov č. 3/2023 – Efektivní výstavba škol

Využijte podpory na efektivní výstavbu mateřských, základních a středních škol v pasivním energetickém standartu a plusových (nulových) budov.

Kdo může o dotaci žádat?
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Obce a dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné instituce a výzkumné organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy
 • Ústavy, spolky a pobočné spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Státní podniky, státní organizace, národní podnik, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.
Základní informace o výzvě
 • Příjem žádostí od 16.10.2023. Ukončení příjmu žádostí do 30.11.2023.
 • Ukončení realizace podpořených projektů: do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.
 • Míra podpory: 30–50 % v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově. Výše podpory: až 200 000 000 Kč

RES+ pro Obce

Komplexní úsporné projekty na budovách, které jsou v majetku obce.
 • Využijte podpory na výstavbu fotovoltaické elektrárny. Lze uplatnit i na zavedení energetického managementu. Dotace se vztahuje i na přípravné práce a uznatelné náklady, jako je Projektová dokumentace, nebo energetický posudek/audit.
 • Výzva je platná pro všechny obce na území České Republiky, zejména pro obce do 3000 obyvatel.
Kdo může o dotaci žádat?
 • Obce do 3 000 obyvatel
 • Příspěvkové organizace navázané na obec
Základní informace o výzvě:
 • Výše podpory: Až 75 % dle kalkulačky SFŽP
 • Dotace se vztahuje na celkovou realizaci FVE, včetně bateriového úložiště. Dále na energetický management a uznatelné náklady, které jsou povinné pro podání žádosti o dotaci - Projektová dokumentace, Energetický posudek / audit, Připojení do distribuční sítě, Veřejná zakázka.
 • Podmínkou dotace je využití minimálně 80 % vyrobené elektřiny v rámci energetického hospodářství obce.

Zanechte nám kontakt, a my Vám dáme co nejdříve vědět