Nová zelená
úsporám

NZÚ – Nová zelená úsporám

Využijte dotační program zaměřený na úspory energie v budovách určených pro trvalé bydlení

Na co je podpora poskytována
 • snižování energetické náročnosti budov (komplexní nebo dílčí zateplení),
 • výstavu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností,
 • výměnu nevyhovujících zdrojů energie za efektivní a environmentálně šetrné zdroje energie,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • mitigační a adaptační opatření v souvislosti se změnou klimatu.

1. NZÚ – RD – Standartní

 • Dotace pro všechny majitele RD, kteří chtějí zlepšit své bydlení, pořídit čisté zdroje energie a ušetřit za vytápění a vodu.
 • Příjem žádostí od 19. 9. 2023
Kdo může o podporu žádat?
 • Vlastníci nebo stavebníci stávajícího RD, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

2. NZÚ – RD – Oprav dům po babičce

 • Zálohová dotace pro majitele starších RD, kteří zvažují komplexní rekonstrukci s cílem výrazně si zlevnit výdaje za bydlení.
 • Příjem žádostí od 19. 9. 2023
Kdo může o podporu žádat?
 • Domácnosti s jednou nemovitostí k bydlení.
 • Opatření nesmí být dokončeno před 17.7.2023.
 • Žadatel a všichni ostatní členové domácnosti musí mít v místě realizace trvalý pobyt (po dobu 10 let).

3. NZÚ – RD – Light

 • Zálohová dotace pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce, kteří chtějí snížit výdaje za bydlení.
 • Příjem žádostí od 9.1. 2023.
Kdo může o podporu žádat?
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci RD ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
 • PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

4. NZÚ – BD – Pro fyzické a právnické osoby

 • Standartní dotace pro BD ve vlastnictví fyzických a právnických osob.
 • Příjem žádostí od 26. 9. 2023.
Kdo může o podporu žádat?
 • Vlastníci bytových domů

5. NZÚ – BD – SVJ a bytová družstva

5. NZÚ – BD – SVJ a bytová družstva
 • Dotace na BD ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.
 • Datum: Příjem žádostí od 26. 9. 2023
Kdo může o podporu žádat?
 • Společenství vlastníku jednotek a bytová družstva.
 • Dotace lze čerpat zálohově předem.
 • Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Zvýhodnění pro domácnosti s nižšími příjmy a sociální byty až 150 000 Kč.

6. NZÚ – BD – veřejná správa, obce a příspěvkové organizace

 • Dotace na BD ve vlastnictví obcí, krajů, příspěvkových organizací, veřejné správy, škol, nadací a dalších subjektů.
 • Příjem žádostí od 26. 9. 2023
Kdo může o podporu žádat?
 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Veřejnosprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem

Zanechte nám kontakt, a my Vám dáme co nejdříve vědět