Dotace pro
sportovní kluby

Chcete vybudovat či rekonstruovat sportoviště? 

Pomůžeme Vám s komplexním zpracováním projektové žádosti včetně přípravných konzultací, realizace projektu a jeho vyúčtování.

Oprávnění žadatelé jsou nestátní neziskové organizace zaměřené na sportovní činnost a obce.

Investice nad 10 mil. Kč

70% dotace

Žádost musí být v minimální výši 10 000 000 Kč s DPH, maximální výše bez limitu (maximálně výše dotace 50 000 000 Kč s DPH).

Oprávnění žadatelé jsou nestátní neziskové organizace zaměřené na sportovní činnost a obce.

Investice do 10 mil. Kč

70% dotace

Žádost musí být v minimální výši 1 428 570 Kč s DPH, maximálně do 10 000 000 Kč s DPH.

Na co lze peníze využít?

Rekonstrukce sportoviště

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty.

Modernizace sportoviště


Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Novostavba

Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu.

Pořízení dlouhodobého majetku

Pořízením dlouhodobého majetku se rozumí takové pořízení majetku, které naplňuje znaky dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku dle zákona o účetnictví.

Bezbariérové přístupy

Vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Můj klub 2022

Pomůžeme Vám se zpracováním žádostí a následným vyúčtováním. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře!

Předběžný termín podání žádosti je do 18.listopadu 2021. Dotace ve výši až 100 % na náklady spojené s činností (odměny, trenéři, nájemné apod.).

Kabina

- Investiční dotace pro obce, sportovní kluby a školy, které sídlí v obcích pod 3 000 obyvatel.

Oprávněným žadatelem je obec, sportovní klub či škola.

80% Dotace (max. výše dotace 800 000 Kč, minimální výše dotace 100 000 Kč)

Na co lze využít:

  • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Provoz a údržba 2022

Oprávnění žadatelé jsou sportovní kluby provozující sportovní zařízení. Předběžný termín podání žádosti je do 18.prosince 2021. Dotace může činit až 50 % celkových nákladů spojených s provozem a údržbou sportovního zařízení (energie, mzdy apod.).

Zanechte nám kontakt, a my Vám dáme co nejdříve vědět