Dotace pro
zemědělství

S čím Vám můžeme pomoct?

Program Rozvoje venkova
(PRV)
národní dotace (Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond)
Operační program podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OPIK)

Program rozvoje venkova

- Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh,
- investice do nezemědělské činnosti,
- diverzifikace příjmů z podnikání,
- agroturistika, 
- lesní hospodářství.
Termín podání žádostí je stanoven na 29. 10. 2019.
Některá z opatření budou otevřena i na jaře roku 2020

Národní dotace

- Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond,
- restrukturalizaci ovocných sadů (i ekologických),
- zavedení kapkové závlahy v sadech,
- další možnosti.

Operační program podnikání, inovace a konkurenceschopnost

- na rekonstrukce a modernizace nemovitostí pro cestovní ruch
- úspory energií, tj. zateplení budov, stroje s nižší energetickou náročností apod. 

Zanechte nám kontakt, a my Vám dáme co nejdříve vědět