Dotace pro školy

Šablony III pro ZŠ a MŠ 2020

Příprava žádosti

Pomoc s přípravou žádosti do programu včetně pomoci s vyplněním dotazníkového šetření.

Administrace projektu

Pomůžeme Vám s celkovou administrací projektu v rámci programu Šablony III.

Reporty

Připravíme a podáme zprávy o realizaci (ZoR), žádosti o platbu (ŽoP) a žádosti o změnu (ŽoZ).

Finanční řízení

Postaráme se o hladký chod celého Vašeho projektu.

Konzultace

Naši projektoví manažeři jsou k dispozici k online, telefonickým a osobním konzultacím, kdykoliv je potřeba.

Žadatel

Určeno pro mateřské a základní školy (státní i soukromé).

Příjem žádostí

31. 3. 2020 - 29. 6. 2021

Termín realizace

Nejpozději do 30. 6. 2023.

Šablony II

Lze realizovat s projekty Šablony II (v případě prodloužení těchto projektů z důvodů COVID-19)

Délka projektu

12 - 24 měsíců

Přílohy

Vyplněné dotazníkové šetření.

Personální podpora

Sdílení zkušeností, zahraniční stáže

Využití ICT ve vzdělávání

Projektové dny

Setkávání s rodiči

Nejvýhodnější cena

Nastavili jsme pro Vás tu nejvýhodnější cenu na trhu tak, aby co nejvíce finančních prostředků zůstalo ve škole.

Individuální podmínky

Cenu stanovujeme individuálně, a to na základě náročnosti daného projektu a finančního objemu obdržené dotace.

Výše odměny

Naše odměna se pohybuje v rozmezí od 5 % do 8 % z poskytnuté částky dotace (do ceny vstupuje délka projektu – varianta 12 až 24 měsíců, náročnost administrace zvolených šablon a částka poskytnuté dotace).

Rozložení platby

Možnost rozložit platby do zálohových plateb dle Vaší potřeby.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

O jakou částku můžete žádat?

Dotační program IROP

- V roce 2021 a 2022 dojde k vyhlášení nových programů IROP zaměřených na rekonstrukce a pořízení vybavení do škol (MŠ, ZŠ a SŠ).
Předpokládaný termín vyhlášení výzev je podzim 2021.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Neváhejte nás kontaktovat!

Cenovou nabídku vytváříme individuálně dle náročnosti daného projektu

Obchodní zástupce

Ing. Vilém Maur

Telefon

+420 739 869 462