Dotační program

Šablony pro SŠ a VOŠ II
2019

Na jaké aktivity lze získané peníze použít?

Níže naleznete několik příkladů aktivit, které lze financovat z dotačního programu Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Školní asistent

Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování.

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Koordinace a spolupráce se zaměstnavateli. Workshopy pro studenty.

Školní speciální pedagog

Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

DVVP – Školení například v čtenářských či matematických gramotnostech, cizích jazycích, ICT a podobně.

CLIL ve vyúce SŠ

Výuka cizích jazyků, pro pedagogy, jež nemají aprobaci na cizí jazyky

Zapojení odborníka z praxe do výuky

Jedná se o společnou výuku pedagoga a odborníka z praxe, kdy oba účastníci vyučují ve vzájemné spolupráci.

Zapojení ICT technika do výuky SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů a eliminovat technické problémy při výuce.

Využítí ICT ve vzdělávání

Nákup tabletů či notebooků pro výuku.

Uspořádání projektového dne pro žáky SŠ.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks

Klub pro žáky školy

Volnočasové aktivity pro žáky v podobě školního klubu, např. čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce, klub deskových a logických her, badatelský klub atd.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Doučování pro žáky ohrožené neúspěchem ve studiu.

Projektový den ve škole/mimo školu

Uspořádání projektového dne pro žáky školy.

BOOTSTRAP BUILDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with

Komunitně osvětová setkání

Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností.

BOOTSTRAP BUILDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with ouch-swipe slideshow withouch-swipe slideshow with ouch-swipe slideshow with ouch-swipe slideshow with

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

O jakou částku můžete žádat?

Kolik to stojí?

Zpracování žádosti

15 000
při schválené žádosti
  • Zpracování a podání žádosti
  • Zpracování a podání žádosti
  • Komunikace s MŠMT
  • Kontrola podkladů a zasílání podkladů pro MŠMT

Administrace získané dotace

  7 % 
ze získané částky
  • Komunikace s MŠMT
  • Kontrola podkladů a zasílání podkladů pro MŠMT

Napište nám, nebo rovnou zavolejte!

Obchodní zástupce

Ing. Vilém Maur

Telefon

+420 739 869 462